Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

Uczniowie w białych koszulach siedzą w ławkach szkolnych, na których leżą kartki

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

MEN

Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki podpisał 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość.

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje: MEN

Fot. Canva

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646150