Żłobki gotowe na przyjęcie najmłodszych

Żłobki gotowe na przyjęcie najmłodszych

Oficjalny Serwis Bydgoszczy opublikował informację, dotyczącą otwarcia w mieście żłobków miejskich. Oto jej treść:

Od poniedziałku, 25 maja otwieramy żłobki miejskie. Wszystkie placówki są przygotowane na przyjęcie najmłodszych bydgoszczan. We wszystkich placówkach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny.

Przez ostatnie tygodnie przygotowywaliśmy wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu Żłobków Miejskich na powrót dzieci. Dla wszystkich opracowane zostały procedury bezpieczeństwa pozytywnie ocenione przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy i wdrożone we wszystkich naszych placówkach.

Żłobki będą funkcjonowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym co oznaczać będzie częste mycie rąk, dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń, częste mycie ciągów komunikacyjnych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty).

Z pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci, zostały usunięte wykładziny, wszystkie zabawki pluszowe oraz przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować.

Wszystkie placówki żłobków miejskich zostały wyposażone w środki ochrony osobistej dla pracowników oraz w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Pracownicy zostali zaznajomieni ze wszystkimi procedurami.

Przy wejściu do każdego żłobka dokonywany będzie pomiar temperatury dziecka, będziemy też limitować liczbę rodziców wchodzących do placówki.  Ta sama procedura będzie obowiązywała podczas odbierania dzieci ze żłobka w zakresie ilości osób wchodzących.

Wszyscy rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do zabezpieczenia się przed wejściem do placówki w środki ochrony osobistej oraz obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Procedura bezpieczeństwa i organizacji pracy opieki nad dziećmi została zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, z którą zostali zapoznani rodzice.

Informacja: www.bydgoszcz.pl

Fot. www.bydgoszcz.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie