Zielone wakacje w Muzeum Okręgowym w Toruniu

18 Cze Zielone wakacje w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Wakacyjne propozycje działań edukacyjnych Muzeum Okręgowego w Toruniu obejmują zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych.

Proponowane spotkania mają na celu zachęcić do aktywnego spędzenia wolnego czasu, łącząc w sobie elementy zabawy i edukacji. Zajęcia opracowane w formie warsztatów i pokazów przygotowane zostały tak, aby w interaktywny, ciekawy i dostosowany do wieku odbiorcy sposób przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu historii i sztuki prezentując jednocześnie zbiory Muzeum.

Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, grup zorganizowanych i indywidualnych gości.

Ratusz Staromiejski (Rynek Staromiejski 1)

W pracowni artysty malarza – warsztat plastyczny przy wystawie „Matejko”

Terminy: 02.07.2019, godz. 11.00, 18.07.2019, godz. 11.00, 30.07.2019, godz. 11.00, 13.08.2019, godz. 11.00

Konkurs wakacyjny przy wystawie „Matejko”

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.

Cena zajęć 9 zł od osoby.

Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu

tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Muzeum Podróżników (ul. Franciszkańska 9/11)

– Skrywając twarz pod maską – warsztat plastyczny przy wystawie „Zapatrzeni w niebo – Dogonowie i ich sztuka”

Terminy:

04.07.2019, godz. 11.00, 16.07.2019, godz. 11.00, 01.08.2019, godz. 11.00, 20.08.2019, godz. 11.00

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.

Cena zajęć 9 zł od osoby.

Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu

tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów, ul. Łazienna 16)

Z modą przez wieki – zajęcia interaktywne

Terminy: 09.07.2019, godz. 11.00, 23.07.2019, godz. 11.00, 06.08.2019, godz. 11.00, 22.08.2019, godz. 11.00

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Historii Dziejów Miasta Torunia Muzeum Okręgowego w Toruniu

tel. (56) 660 56 53. Prosimy o rezerwację dla grup.

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.

Cena zajęć 9 zł od osoby.

Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

Kamienica pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35)

Świat Orientu – spotkanie interaktywne

Terminy: 11.07.2019, godz. 11.00, 25.07.2019, godz. 11.00, 08.08.2019, godz. 11.00, 27.08.2019, godz. 11.00

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analogicznych zasadach.

Cena zajęć 9 zł od osoby.

Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.

  Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu

tel. (56) 660 56 32 lub 31 lub (56) 660 56 06

Budynek przy ul. Św. Jakuba 20a – Archeologia

Skarby z pradawnej skrzyni

Skrzynie, których używali ci, którzy zamieszkiwali nasze ziemie 2000 lat temu służyły po trosze jako szafy, po trosze jako sejfy. Inaczej wyglądała ich zawartość, gdy właścicielką była  kobieta a inaczej, gdy mężczyzna. Uczestnicy zajęć będą mogli nie tylko zajrzeć do takiej skrzyni, ale także, m.in. przebrać się w kopie dawnych strojów oraz dotknąć i wypróbować wszystko, co w niej znajdą.

Terminy: 12.07.2019, godz. 11.00, 02.08.2019, godz. 11.00,

Smoki

Smoki, gady i potwory. Jak wyglądały, czy były straszne? Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać kilka smoczych legend oraz wykonać z gliny własne przedstawienia niezwykłych stworów.

Terminy: 19.07.2019, godz.11.00, 09.08.2019, godz. 11.00

Tajemnicze obrazy z przeszłości – ryty naskalne

Zajęcia archeologiczno-plastyczne skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkanie będzie składać się z dwóch części: krótkiego wprowadzenia multimedialnego dotyczącego prahistorycznych rytów naskalnych oraz zajęć praktycznych, podczas, których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać ryt inspirowany dziełem z przeszłości.

Terminy: 26.07.2019, godz.11.00, 23.08.2019, godz. 11.00

Życie codzienne w pradziejach

Wielka była różnorodność  zajęć wykonywanych przez ludzi przed wiekami. Umiejętności  posługiwania się różnymi narzędziami i bronią decydowały o poziomie życia poszczególnych mieszkańców lecz również całej społeczności grodu czy osady. Wybrane z tych czynności: rąbanie drzewa brązową siekierką, strzelanie z łuku, tkanie na krośnie, mielenie ziarna na mąkę w żarnie kamiennym lub budowę fragmentu ściany chaty,  uczestnicy warsztatów będą mogli wykonać własnoręcznie.

Terminy: 05.07.2019, godz. 11.00, 30.08.2019, godz.11.00

Niebo oczyma starożytnych

Człowiek od zawsze spoglądał w niebo, zafascynowany potęgą i zauroczony pięknem kosmosu. Już w starożytności zaczęto budować podwaliny astronomii. Na naszej prezentacji przedstawiamy astronomię najstarszych cywilizacji, a szczególnie skupiamy się na tajemnicach Stonehenge

Terminy: 16.08.2019, godz.11.00

Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 lat.

Opłata za udział w zajęciach – bilet edukacyjny  – 9 zł (bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek z oddziałów muzeum: Ratusz, Dom Kopernika, Muzeum Historii Torunia, Muzeum Podróżników, Muzeum Toruńskiego Piernika, Kamienica pod Gwiazdą)

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu:

tel. (56) 660 56 58 lub da@muzeum.torun.pl.Liczba odwiedzin:

2,633,871