Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z dniem 26 lipca 2023 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej w kadencji 2023-2027 spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach i placówkach.

Szczegółowe informacje TUTAJ

23 stycznia 2023 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,050,237