Zgłoś swoją bibliotekę do projektu “Kluby wiedzy w bibliotekach”!

W bibliotece

Zgłoś swoją bibliotekę do projektu “Kluby wiedzy w bibliotekach”!

Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki publiczne i pedagogiczne z całej Polski, które chcą rozwinąć bądź rozszerzyć swoje działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych. W ramach projektu przygotujemy bibliotekarki i bibliotekarzy do prowadzenia w bibliotekach klubów wiedzy. Kluby wiedzy to miejsca, w których ludzie regularnie się spotykają po to, by wspólnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kształtować motywację do uczenia się przez całe życie.

Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii. W tych krajach powstają, lub już działają biblioteczne kluby wiedzy, wykorzystujące metodologię „Learning Circles” opracowaną przez Peer 2 Peer University – naszego partnera ze Stanów Zjednoczonych.

CO OFERUJEMY?

  • warsztaty online (ok. 30 h) od marca do czerwca 2021 r. przygotowujące bibliotekarki i bibliotekarzy do uruchomienia w bibliotekach klubów wiedzy,
  • możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności, inspiracji i pomysłów na nowe działania biblioteki,
  • możliwość wymiany doświadczeń z bibliotekarkami i bibliotekarzami z innych krajów, prowadzących w swoich bibliotekach kluby wiedzy,
  • zasoby edukacyjne i materiały pomocne w organizacji i promocji klubów wiedzy.

 

CZEGO OCZEKUJEMY?

  • oddelegowania do udziału w projekcie przynajmniej 1 osoby (znajomość angielskiego nie jest wymagana, ale mile widziana),
  • zapewnienia udziału oddelegowanych osób w cyklu szkoleń online,
  • uruchomienia bibliotecznego klubu wiedzy i przeprowadzenia w nim cyklu spotkań do końca czerwca 2021 r.  (jeśli biblioteka zgłosi więcej niż jedną osobę/więcej niż jedną placówkę biblioteczną – uruchomienia tylu klubów wiedzy, ile osób zgłosi biblioteka).

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/klubywiedzy-rekrutacja

Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2021 r. do godziny 23:59.

 

KONTAKT

Małgorzata Makowska: 729-002-332; e-mail: malgorzata.makowska@frsi.org.pl
Agnieszka Koszowska 722-002-019, e-mail: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Więcej informacji o projekcie „Kluby wiedzy w bibliotekach:
https://frsi.org.pl/projekt/learning-circles-in-libraries/


Projekt „Kluby wiedzy w bibliotekach”, finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, zwany dalej Projektem, realizowany jest w partnerstwie, które tworzą: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider), Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Organizatorem naboru do Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,307