Zgłoś się do Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach

Zgłoś się do Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach

Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Bohaterką tegorocznej edycji konkursu jest Gen. bryg. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka.

Celami konkursu są:

 • wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko-pomorskim;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
 • promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół;
 • motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym w rozwijaniu jego pasji;
 • przybliżanie wartości zwyczajów regionalnych, społecznych i patriotycznych na podstawie wielkich autorytetów;
 • rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych.

 

 

Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana,  Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Mat-Bud.

Od 2012 roku odbyło się 9 edycji konkursu, których bohaterami byli:

 • I edycja 2012/13 – Mikołaj Kopernik,
 • II edycja 2013/14 – Jan Paweł II oraz ksiądz Jerzy Popiełuszko,
 • III edycja 2014/15 – Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski,
 • IV edycja 2015/16 – Prymas Stefan Wyszyński,
 • V edycja 2016/17 – Jan Paweł II,
 • VI edycja 2017/2018 – Św. s. Faustyna Kowalska ,
 • VII edycja 2018/2019- Marian Rejewski,
 • VIII edycja 2019/2020 – Św. Jan Paweł II,
 • IX edycja 2020/2021 – Prymas Stefan Wyszyński.

 

Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie organizatora CEM w Górsku.

 

Źródło: gorsk.org.pl

Graf. gorsk.org.pl

22 października 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,678,301