Zawodowcy z Włocławka

Warsztat samochodowy

Zawodowcy z Włocławka

Projekt „Zawodowcy z Włocławka” skierowany został docelowo do 144 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku, a realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Cele projektu:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych,
 • podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży,
 • wyposażenie pracowni,
 • podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
 2. 62 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
 3. 60 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ.
 4. 64 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
 5. 26 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
 6. 144 uczestników projektu uzyska nowe kompetencje oszczędnego stylu jazdy na KURSIE ECODDRIVING (jazda: bezpieczna, oszczędna, defensywna, w warunkach trudnych).
 7. 15 uczniów zrealizuje we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
 8. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

 

 

Źródło: zss.wloclawek.pl

Fot. Canva

15 grudnia 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,035,883