Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli

medal

Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej:

Ministra Edukacji Narodowej, upływa z dniem: 22 maja 2019 r.
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem: 30 czerwca 2019 r.

Wszystkie wnioski muszą być złożone w postaci elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w systemie PIKO oraz dodatkowo – w wersji papierowej.

Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,949,847