Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

16 Paź Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących konkursów przedmiotowych

Zarządzenie w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.Liczba odwiedzin:

3,056,043