Zarządzenie Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2017 roku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

27 wrz Zarządzenie Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia „Procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Całość zarządzenia nr 76/17 na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,074,248