Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

01 lut Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,064,244