Zaproszenie do programu Innovative Educator Experts

MIEExpert

Zaproszenie do programu Innovative Educator Experts

Firma Microsoft zaprasza do udziału w bezpłatnym programie społeczności innowacyjnych edukatorów na rok szkolny 2019/2020. Program powstał w celu wyróżnienia wizjonerów i pasjonatów edukacji, którzy dają przykład innym edukatorom, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji, poprawiając tym samym wyniki w nauce swoich uczniów.

Sama technologia nie jest w stanie rozwinąć w uczniach umiejętności XXI wieku. Technologia jest niewątpliwie motorem transformacji, ale bez czynnika ludzkiego nie umożliwi zmian. Program MIEE opiera się na wierze w siłę nauczycieli i w pozytywny wpływ, jaki wywierają na edukację uczniów, kiedy razem współpracują, a ich osiągnięcia są rozpoznawalne i doceniane.

W Polsce społeczność ekspertów MIE tworzy ponad 170 osób – są to dyrektorzy szkół, nauczyciele różnych przedmiotów na każdym etapie edukacji, trenerzy i konsultanci, szkolni administratorzy IT.

Do 15 lipca 2019 r. edukatorzy mogą zgłaszać się do programu Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2019/2020. Udział w programie jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące sposobu aplikowania znajdują się na stronie programu MIEE.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,142,984