Zapraszamy na szkolenia komputerowe

30 Sty Zapraszamy na szkolenia komputerowe

Projektowanie stron www, obsługa programów biurowych i tworzenie grafiki komputerowej – to zakres niektórych certyfikowanych szkoleń komputerowych dla dorosłych, oferowanych w ramach projektu realizowanego przez współprowadzoną przez województwo Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. W ubiegłym roku  skorzystało z nich 1,4 tysiąca osób. Szkolenia trwają, zapisy na kolejne prowadzone są w sposób ciągły.

– Zdobywanie nowych umiejętności to inwestycja we własną przyszłość. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach komputerowych, a także językowych, które organizujemy w ramach innego projektu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z kursów skorzysta 3310 osób z regionu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 28 milionów złotych, dofinansowanie z RPO to 24 miliony złotych. TARR realizuje przedsięwzięcie w partnerstwie z firmami „SEKA” oraz „Instytut Badawczo-Szkoleniowy”.

Ze szkoleń komputerowych mogą skorzystać osoby powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego oraz należą do jednej z trzech grup:

 • osób z wykształceniem maksymalnie średnim,
 • osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),
 • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce – zarówno szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne jak i specjalistyczne, na różnych poziomach zaawansowania – podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym. Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kwalifikacji i kompetencji cyfrowych sprawia, iż na początku udziału w projekcie, każdy uczestnik spotka się z doradcą, w celu ustalenia tematyki i poziomu szkolenia lub kursu.

Szkolenia i kursy komputerowe w projekcie realizowane są w podziale na trzy grupy:

 • Kwalifikacyjne – zakończone egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL w zakresie: korzystania z komputera, poruszania się po Internecie i obsługi poczty e-mail, korzystania z aplikacji biurowych tj. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. Rekrutację na szkolenia kwalifikacyjne prowadzi firma „SEKA” S.A. Szkolenia te są bezpłatne.
 • Zawodowe – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji cyfrowych, w zakresie m.in.: grafiki komputerowej, projektowania CAD, tworzenia stron www, programowania w języku JAVA, sieci komputerowych (CISCO). Rekrutację na szkolenia zawodowe prowadzi Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenia te są dofinansowane w wysokości 88% wartości szkolenia.
 • Specjalistyczne – zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji w zakresie: systemów geoinformatycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych. Rekrutację na szkolenia specjalistyczne prowadzi „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o. o.

W 2018 roku z oferty szkoleń skorzystało 1,4 tysiąca osób. Najwięcej z nich – ponad 700 uczestników wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych. Blisko 400 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych a wśród nich największą popularnością cieszyły się zajęcia z obsługi programów biurowych w administracji (150 osób) oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej (90 osób). W szkolenia kwalifikacyjnych wzięło udział ponad 300 osób.

Szkolenia komputerowe realizowane będą do końca 2020 roku w różnej formie i w różnych trybach. W zależności od potrzeb, organizowane są w trybie popołudniowym, weekendowym, całodziennym, w godzinach od 8 do 16. Miejsca szkoleń dostosowane są do uczestników i realizowane na terenie całego województwa.  W jednym kursie uczestniczy od 4 do 20 osób, w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania grupy szkoleniowej. Harmonogramy poszczególnych szkoleń ustalane są na bieżąco, w zależności od ilości osób zakwalifikowanych na szkolenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Na uczestników czekamy do końca września 2020 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z dofinansowania kosztów dojazdu na szkolenie lub w przypadku szkoleń odbywających się poza ich miejscem zamieszkania, z dofinansowania kosztów noclegu (w przypadku, gdy w ramach szkolenia organizator szkolenia nie zapewnia noclegu i dojazdu).

Biuro projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167

87-100 Toruń

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 89

 Szkolenia komputerowe w liczbach:

 • 3310 osób z regionu skorzysta ze szkoleń do końca 2020 roku,
 • 1,4 tysiąca uczestników wzięło udział w szkoleniach w 2018 roku,
 • 16 godzin trwa szkolenie specjalistyczne z systemów geoinformatycznych w praktyce. To najkrótszy kurs w ramach projektu,
 • Najdłuższe szkolenia dotyczą programowania JAVA (432 godziny) oraz grafiki komputerowej (168 godzin),
 • Od 4 do 20 osób uczestniczy w jednym kursie – w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania,
 • Projekt skierowany jest w szczególności do osób powyżej 25 roku życia.

 Czytaj też: Komputery i języki obce bez tajemnic

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Filip Kowalkowski, Certyfikowane szkolenia komputerowe to oferta także dla seniorów

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,590,237