Zapobiec katastrofie

Natura, pole

Zapobiec katastrofie

Na Filipinach wszyscy absolwenci szkół i studenci na zakończenie edukacji muszą zasadzić 10 drzew. Celem takiej decyzji rządu jest zwalczanie globalnych zmian klimatycznych. Filipiny z powodu nielegalnego pozyskiwania drewna są jednym z najbardziej wylesionych krajów świata. Jeśli inicjatywa zostanie wdrożona, każdego roku na Filipinach będzie sadzonych ok. 175 milionów nowych drzew, co przełoży się na jakość powietrza, a dzieciom i młodzieży pomoże zrozumieć, jak ważna jest troska o środowisko, którego jesteśmy częścią.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody odnosi się do współzależności globalnych i powinno uwzględniać ich kontekst lokalny. Nasze codzienne zachowanie, np. kupowanie ubrań, ma wpływ na czyjeś życie, wybór środka transportu zależy od nas tu i teraz, ale skutki tych decyzji odczują wszyscy mieszkańcy ziemi. Wycinanie lasów tropikalnych wpływa na groźne zmiany klimatyczne, których doświadczamy również w Polsce. Dlatego dużą wartością w procesie edukacji i kształtowania odpowiedzialnych postaw jest uświadomienie naszym uczniom lokalnego wymiaru globalizacji.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk,
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
 • przedstawianie perspektywy krajów Globalnego Południa,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

 

Do aktualnych wyzwań globalnych należy zaliczyć m.in.:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • ochronę praw człowieka,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

 

W Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 roku, określono 17 celów głównych, które są współzależne i niepodzielne, i wraz z realizacją dodatkowych zadań mają zapewnić równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym – http://www.un.org.pl/. Dewastacja środowiska naturalnego dotyczy już ponad połowy jego zasobów, a wycinanie lasów jest najgroźniejszym procederem i dowodem zapóźnienia cywilizacyjnego. To przecież drzewa produkują tlen, absorbują dwutlenek węgla, pomagają przetrzymywać wodę i obniżać temperaturę! Ze zniszczeniem lasów wiąże się zagłada wielu gatunków pożytecznych roślin oraz zwierząt, których nigdy już nie będziemy mogli podziwiać w ich naturalnym środowisku, a także coraz mniejsza dla nas ludzi dostępność pięknych miejsc wypoczynku i rekreacji. Katastrofa klimatyczna dzieje się na naszych oczach i tylko my możemy ją zatrzymać poprzez proekologiczny styl życia i świadomy, zrównoważony rozwój.

Wszelkie działania podejmowane w reakcji na kryzys klimatyczny powinny aktywizować przede wszystkim młodych ludzi i motywować ich do przejęcia inicjatywy w obronie Ziemi. Nastoletnia aktywistka ekologiczna ze Szwecji, Greta Thunberg, ma już na świecie wielu naśladowców. Jej protest zwrócił uwagę na problem szybko postępujących zmian klimatycznych. „Robię to, ponieważ nikt inny nie robi niczego”- mówiła dziewczynka cytowana przez „The Guardian”…

Więcej informacji i ciekawych materiałów edukacyjnych do wykorzystania w szkole:

 • https://globalna.ceo.org.pl/
 • www.e-globalna.edu.pl
 • https://www.globalna.edu.pl/
 • www.teg.edu.pl

 

Oprac.: Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,850,902