„Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach” – konkurs

17 czerwiec „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach” – konkurs

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w Konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz.

Organizatorzy czekają na propozycje scenariuszy zajęć edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcą premiować przede wszystkim działania wprowadzające elementy edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także kształtujące pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz grup 6-latków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Natomiast drugą grupę stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Za każdy nagrodzony scenariusz laureat otrzyma nagrodę w wysokości 4000 złotych.

Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden scenariusz.

Każdy scenariusz zajęć musi dotyczyć tematu przewodniego Konkursu oraz minimum jednego z niżej wymienionych obszarów tematycznych:

  • Moje pierwsze pieniądze
  • Pierwsze oszczędności
  • Praca i wynagrodzenie
  • Budżet domowy
  • Zakupy
  • Zagrożenia w świecie finansów
  • Pożyczanie pieniędzy

 

Scenariusz wraz z załącznikami należy przesłać do NBP z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na adres e-mail: nauczyciele@nbp.pl oraz w wersji papierowej na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych, w terminie do 15 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Koordynator:
Barbara Szymborska
e-mail: nauczyciele@nbp.pl
tel. 22 185 45 82

Regulamin konkursu oraz załączniki TUTAJ

Fot. Pixabay

 

16 czerwca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,849,276