Zajęcia edukacyjne „Lokalne pradzieje”

Katalog Kolekcja archeologiczna

Zajęcia edukacyjne „Lokalne pradzieje”

Muzeum Okręgowe w Toruniu (MOT) ma przyjemność zaprosić do udziału w programie edukacyjnym „Lokalne pradzieje”. Jest to propozycja kierowana do młodzieży szkół wszystkich szczebli oraz do społeczności lokalnych skupiających osoby w każdym wieku. Program jest bezpłatny i trwać będzie przez cały 2020 rok. Jest on związany z wydawnictwem „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”. Tytułowa kolekcja zawiera zabytki archeologiczne zgromadzone w końcu XIX i na początku XX wieku i jest jedną z najstarszych kolekcji archeologicznych powstałych w ramach polskich towarzystw naukowych.

Program edukacyjny „Lokalne pradzieje” ma na celu przybliżenie społecznościom lokalnym znaczenia dziedzictwa kulturowego, zarówno pradziejowego, jak i dziewiętnastowiecznego. Założyciele i pierwsi działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu wywodzący się z polskiego ziemiaństwa, realizowali swój patriotyzm przede wszystkim przez wysiłek materialny i intelektualny nakierowany na zachowanie polskości. Na ich przykładzie chcemy zaprezentować wzorzec lokalnego patrioty dbającego o swoją „małą ojczyznę” w perspektywie dobra ogólnego.

W ramach zajęć będzie można „dotknąć” lokalnego dziedzictwa pradziejowego (zabytków pochodzących z terenu danej gminy) oraz poznać postacie historyczne związane z dbałością o poszanowanie i zachowanie świadectw przeszłości. Szczególną pamiątką, która pozwoli utrwalić wiedzę wyniesioną z zajęć, będzie bezpłatny egzemplarz kataloguKolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”, który otrzyma każda szkoła czy instytucja społeczna biorąca udział w programie „Lokalne pradzieje” (nie ma możliwości, aby Katalog otrzymały osoby prywatne). Druk katalogu został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych w 2019 r.

Zajęcia w ramach programu odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00 począwszy od 28 stycznia i potrwają do 22 grudnia 2020 roku, w jednym z Oddziałów MOT – Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów), ul. Łazienna 16. Obowiązują zapisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wielkość jednej grupy może liczyć do 30 osób. Zapisów można dokonywać telefonicznie u Piotra Gużyńskiego – tel. (56) 660-56-59 lub e-mail p.guzynski@muzeum.torun.pl w dni robocze, w godzinach od 8.00 – 15.00.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,149,492