Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

22 styczeń Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

Udział dzieci w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych jest korzystny dla ich rozwoju umysłowego i przyczynia się do lepszego przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Dlatego też Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przygotowało ofertę warsztatową dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej”.

W programie znajdą się takie treści jak:

  1. Przyczyny trudności dzieci w nauce
  2. Planowanie zajęć dla dziecka z trudnościami w nauce
  3. Realizacja i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 

Terminy realizacji:

  • 28-01-2021 w godz. 15.30-18.30
  • 02-02-2021 w godz. 15.30-18.30
  • 11-02-2021 w godz. 15.30-18.30

 

Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska

 

Zapisz się

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,839,166