Zabytki naszego regionu

Zabytki naszego regionu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

KPCEN Bydgoszcz

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVIII Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu” 2022. Tegoroczna edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego odbywa się pod hasłem: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego?”.

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Jednocześnie ma służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, różnych źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

Konkurs jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin

Oprac. Robert Preus

18 lutego 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,809