Z WOPR wakacje bezpieczne nad wodą

Zajęcia w przedszkolu

Z WOPR wakacje bezpieczne nad wodą

Utrzymujące się od kilku miesięcy wysokie temperatury powietrza sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. W miejscach, w których działają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na pewno jest bezpieczniej i utonięć notuje się zdecydowanie mniej. Jednak od kwietnia 2018 roku utonęło już w Polsce ponad 170 osób, a w całym roku 2017 – 449, w tym 62 to kobiety. Polacy tracą życie najczęściej w jeziorach i rzekach, korzystając z niestrzeżonych kąpielisk, pod wpływem alkoholu czy kierując się brawurą. W Polsce w wodzie giną średnio 2 osoby na 100 tys., podczas gdy w Europie jedna. Niektórzy wstydzą się używać np. kapoków bądź przeceniają swoje umiejętności. Dlatego ważna jest edukacja i działania profilaktyczne podejmowane w tym zakresie.

„Intensywny sezon dla służb ratownictwa wodnego zaczyna się 15 czerwca i trwa do końca sierpnia. Dzięki całorocznym działaniom profilaktycznym i szkoleniowym utonięć na terenie powiatu lipnowskiego jest stosunkowo mniej” – mówi Marcin Makowski, prezes Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. „Młodzi ludzie bardzo dobrze przyswajają techniki i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, chętnie biorą udział w kursach nauki pływania, a starsi szkolą się na ratowników czy sterników motorowodnych. Sezon jesienno-zimowy wcale nie oznacza, że mamy mniej pracy. Nasi instruktorzy odwiedzają szkoły, przedszkola, instytucje, organizują konkursy i tematyczne akcje, a także sami stają do zawodów, demonstrując różne umiejętności związane z ludzkim życiem i jego bezpieczeństwem, również na zamarzniętych akwenach wodnych. W ciągu roku jesteśmy w stanie spotkać się z kilkoma tysiącami młodych ludzi w naszym powiecie, zawsze zwracając uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie norm i przepisów gwarantujących bezpieczny wypoczynek”.

Ratownicy Lipnowskiego WOPR, to pasjonaci, którzy już od 9 lat z dużym poświęceniem społecznie angażują się w niesienie pomocy innym. W ciągu ostatnich 2 miesięcy o bezpieczeństwie nad wodą rozmawiali m.in. z uczniami Szkoły Podstawowej we Wielgiem, przedszkolakami z Kikoła, uczniami gminy Brzuze czy dziećmi spędzającymi wakacje na zajęciach organizowanych przez Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Dla jak najefektywniejszej pracy służb ratownictwa wodnego niezbędny jest nowoczesny sprzęt, na zakup którego potrzeba niemałych środków. Dlatego WOPR-owcy cenią sobie współpracę z lokalnymi samorządami, WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Wojewódzkim, NFOŚiGW, KPP i KPPSP oraz organizacjami ekologicznymi.

Organizacja Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe została powołana w naszym kraju zarządzeniem Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu 11 kwietnia 1962 roku. Ale pierwsze zorganizowane nauczanie pływania zorganizowano już w starożytnym Rzymie. Pływanie traktowane było jako jeden ze środków prowadzących do prawidłowego rozwoju fizycznego. Starożytnych czasów sięgają też zapisy o ratowaniu życia ludzkiego.

W 1767 roku powstało w Amsterdamie “Towarzystwo Ratowania Ludzi Utopionych”. Było to pierwsze tego typu towarzystwo na świecie.

W 1775 roku z inicjatywy ks. A. Czartoryskiego wydano w Warszawie pierwszą w języku polskim broszurę o ratowaniu ludzi.

Najstarszym jednak polskim źródłem jest zapis z 1604 roku o ufundowaniu w Sandomierzu przez Hieronima Gostomskiego klasztoru i szpitalika. Zakonnicy tego klasztoru mieli między innymi za zadanie niesienie pomocy ofiarom Wisły.

Pod koniec XVIII wieku powołano w Krakowie Pogotowie Ratunkowe dla tonących, a w 1820 roku we Lwowie wydano książkę pt. Nauka i sztuka pływania, w której autor Karol Hojnic opisuje także metody holowania ratowanych. W 1839 roku na terenie Królestwa Polskiego wydano przepisy, na podstawie których resuscytacja (ożywienie) uzyskała status prawny.

Pierwszą organizacją na ziemiach polskich było powstanie w 1898 roku w Kaliszu Towarzystwa Ratunkowego pod nazwą “Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących”. Data ta jest uznawana za narodziny ratownictwa w Polsce. W porozumieniu z Towarzystwem w 1902 roku w Kaliszu wydano podręcznik pt. Jak ratować tonących, gdzie obok typowo lekarskich wskazówek udzielania pierwszej pomocy zamieszczono osiem przepisów na korzystanie z kąpieli.

W 1927 roku Komisja ds. Ratownictwa Wodnego działająca przy Polskim Związku Pływackim ogłosiła dzień 29 czerwca Dniem Ratownika.

NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ – 601 100 100

Opracowała:
Dorota Łańcucka
nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku

Źródła:
http://statystyka.policja.pl/st/wybranestatystyki/utoniecia/82347,Utoniecia2017.html
http://www.woprlipno.pl/
https://www.facebook.com/lipnowskiewopr/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662802