„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2021

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2021

Organizatorem programu „Z Fundacją PZU po lekcjach” jest Fundacja PZU.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W Konkursie mogą brać udział:

  1. fundacje
  2. stowarzyszenia
  3. uczniowskie kluby sportowe

 

Na co można uzyskać wsparcie ?

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. Podczas realizacji projektów należy uwzględnić współpracę ze szkołami, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację (dalej „Wniosek”) przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/ , w zakładce „Złóż wniosek”.

Termin składania wniosków: 01 – 30 września 2021 r.

Realizacja nagrodzonych projektów pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

Więcej informacji na temat konkursu tutaj

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu_2021

 

Źródło: fundacja.pzu.pl

27 sierpnia 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,054,571