Z cyklu „Piękna nasza Polska cała”: TATARZY POLSCY

Z cyklu „Piękna nasza Polska cała”: TATARZY POLSCY

Mozaika różnorodnych zwyczajów i kultywowanych tradycji, stanowi o kolorycie naszego kraju. Stanowi nasze wielkie dziedzictwo kulturowe.

W cyklu „Piękna nasza Polska cała” Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prezentuje mało znane zjawiska kulturowe, tradycje ludowe, mniejszości etniczne i etnograficzne. Po wszechstronnej prezentacji Łemków – etnicznej grupy górali karpackich, w kolejnej odsłonie cyklu przedstawia Tatarów Polskich.

Unikalna społeczność Tatarów Polskich stanowi integralną cześć naszego społeczeństwa od ok. 500 lat. Piękna nasza Polska cała – piękna także innymi od naszych narodowych elementami tradycji, kultury, które w ciągu kilkuset lat pobytu Tatarów w Polsce nie zaginęły, nie uległy asymilacji tworząc swego rodzaju dziedzictwo – dziedzictwo także polskie warte bliższego upowszechnienia i poznania.

8 października 2019 o godz. 18.00, w Salonie Hoffman KPCK, odbędzie się otwarcie wystawy przygotowanej przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Wystawa prezentuje historię Tatarów i ich wkład w obronę i budowę niepodległej Polski. Pokazane będą również fotografie z „Tatarskiego szlaku” autorstwa Wojciecha Woźniaka. Odbędzie się także wykład połączony z prezentacją na temat historii i kultury tatarskiej, a także tatarskiej kuchni i jej specyfiki.

Wstęp jest wolny.

Fot. KPCK w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,149,590