Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA

Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST zaprasza uczniów do wzięcia udziału w XXXVIII Wojewódzkim i XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej  Twórczości Literackiej LIPA 2020.

Celem Przeglądu jest:
– przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich  poprzez udział  w  warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
– tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
– promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu  i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
– zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
– wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości  i ośrodków wojewódzkich,
– wyrabianie umiejętności dyskutowania na żywo poprzez udział w panelu dyskusyjnym.

Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Prace należy przesłać na adres:
Spółdzielcze Centrum Kultury BEST” przy Spółdzielni  Mieszkaniowej “Złote Łany”; 43-300 Bielsko-Biała, Jutrzenki 22 – z dopiskiem Lipa 2020

REGULAMIN

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,255,667