XXXIV Spotkanie z historią u Hoffmana

XXXIV Spotkanie z historią u Hoffmana

XXXIV Spotkanie z historią u Hoffmana: Jeszcze cmentarz, czy już park? Refleksje na temat Parku Ludowego

Cmentarz ewangelicki przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej założony w l. 70. XVIII w. i zamieniony w l. 50. XX w. na miejsce rekreacji to ważny punkt na mapie Bydgoszczy, głęboko zakorzeniony w historii miasta. Badania archeologiczno-ekshumacyjne prowadzone od grudnia 2017 roku na terenie Parku Witosa dostarczyły szeregu cennych wiadomości dotyczących funkcjonującej tutaj nekropolii. Wiążą się one z obrządkiem pogrzebowym, rozplanowaniem cmentarza oraz lokalizacją i konstrukcją obiektów architektury funeralnej. Wyniki prac archeologicznych wzbogaciła kwerenda historyczna, obejmująca zasób dokumentów pisanych oraz źródła kartograficzne i ikonograficzne.

26 listopada 2019, o godz. 18.00 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, refleksjami na temat badań wykonywanych w trakcie rewitalizacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy podzieli się bydgoski archeolog Robert Grochowski. Kierował on zespołem wydobywającym z zapomnienia tajemnice dawnego cmentarza a obecnego parku.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,149,568