XXX Spotkanie z Historią: Bydgoszcz w prasie czasów Księstwa Warszawskiego

19 Kwi XXX Spotkanie z Historią: Bydgoszcz w prasie czasów Księstwa Warszawskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na niezwykle interesującą podróż do Bydgoszczy czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Miasto liczyło wtedy nieco ponad 4 000 mieszkańców. Bydgoszcz pełniła wówczas rolę ośrodka administracyjnego oraz gospodarczego. W mieście mieściła się siedziba władz jednego z departamentów, działały pierwsze zakłady przemysłowe oraz  wydawano polskojęzyczne gazety. W prasie oraz periodykach urzędowych z czasów Księstwa Warszawskiego odnajdujemy wiele wiadomości na temat Bydgoszczy. W gazetach nie brakuje informacji o nominacjach urzędniczych, licytacjach nieruchomości, ogłoszeń prywatnych, listów gończych czy też relacji z różnych uroczystości. Z tekstów tych wyłania się bardzo barwny obraz życia ówczesnych mieszkańców Bydgoszczy.

O historii miasta w czasach Księstwa Warszawskiego opowie Krystian Strauss z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy.

Termin: 24 kwietnia 2019 (środa), godz. 18:00

Fot. KPCK w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

3,060,582