XXVII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

XXVII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych

Z przyjemnością przypominamy wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają niezmienne. Do 15 lipca 2019 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy).

Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony
2. Trafność doboru tematyki.
3. Stopień odbicia życia szkoły.
4. Promowanie uczniowskich talentów.
5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
7. Poprawność języka i ortografii.
8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,844,803