XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Ośrodek Chopinowski

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXIV Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).  Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego 20 kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni:
http://www.szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/

Kontakt:
Dorota Ornoch
d.ornoch@szafarnia.art.pl
tel. 537947340

Plakat konkursu

Zdjęcie gł.: Żelazowa Wola, fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie