XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Celem XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. W szczególności dotyczy to wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, zasad i procedur demokratycznych, zagadnień związanych z Unią Europejską oraz z prawami człowieka.

Dzięki Olimpiadzie dzieci i młodzież mogą rozwijać kompetencje obywatelskie poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym, a także zdobywać wiedzę o zasadach i sposobach działania organów władzy publicznej.

Utrwalają wiedzę o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony, o znaczeniu zasady pluralizmu politycznego i kulturowego, zadaniach samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli.

Termin składania zgłoszeń do 15  X 2021 r. poprzez stronę internetową www.olimpiadaprawa.pl .

Więcej informacji udziela:
Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
tel. 29 764-54-37
e-mail: kancelaria2slo@interia.pl

Regulamin olimpiady

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zdjęcie gł.: Sang Hyun Cho z Pixabay

16 września 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,854,243