XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce

mikrofon, dziewczynka, Pixabay

XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce

Ośrodek Chopinowski

28 lutego 2020 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędzie się  XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Aby dziecko mogło wziąć udział w konkursie, opiekun powinien przesłać drogą mailową wypełnioną kartę zgłoszeniową, której wzór można pobrać na stronie organizatora. Karta powinna zawierać pieczątkę placówki i być podpisana przez opiekuna.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin znajduje się na stronie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni: http://www.szafarnia.art.pl/xx-wojewodzki-konkursu-recytatorskiego-poezji-i-prozy-poswieconej-fryderykowi-chopinowi-i-muzyce/

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,139,266