XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

chore dziecko

XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Mukowiscydoza to nieuleczalna choroba genetyczna. Co 33 osoba jest bezobjawowym nosicielem uszkodzonego genu. To choroba ogólnoustrojowa, atakująca cały organizm. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy prowadzi tegoroczną kampanię w Internecie. Jej celem jest dotarcie do odbiorcy z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem, ale również do osób na co dzień stykających się z chorymi na mukowiscydozę, które same mogą podjąć działania edukacyjne, czy też informacyjne o chorobie, oraz do osób, które w świadomy sposób chcą pomóc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.

Zachęcamy do podjęcia działań w rozpowszechnianiu informacji o tej chorobie.

Więcej informacji na stronie: www.mukowiscydoza.pl

Link do pobrania materiałów:
Materiały informacyjno-edukacyjne OTM – Fundacja MATIO (mukowiscydoza.pl)

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,499