XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

Herb Skępe       

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego. Konkurs objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Patronat medialny: Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 18 września 2020 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych talentów. Do udziału w konkursie zaproszone są osoby niebędące członkiem profesjonalnego związku twórczego, w wieku od 10 do 21 lat. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Więcej o konkursie:

https://biblioteka.skepe.pl/186-aktualnosci/625-18-ogolnopolski-konkurs-poetycki

 

Oprac. Jerzy Kowalski, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Skępem

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646363