XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Pamiętnik”

XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Pamiętnik”

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca dzieci i młodzież do udziału w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Pamiętnik” pod hasłem „KOPIUJ MISTRZA!”, organizowanym przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku oraz objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Uczestnicy konkursu muszą wykonać kopię lub własną interpretację dzieła Ludomira Sleńdzińskiego.

Inspiracje do wykonania prac konkursowych znajdują się na stronie internetowej: http://cyfrowa.galeriaslendzinskich.pl/.

Prace należy przesłać do 11 czerwca 2021 r. na adres Galerii (ul. Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok).

Dzieła laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w jednej z siedzib Galerii, wydany zostanie także katalog prac nagrodzonych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=820.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zdjęcie gł.: grafika promująca konkurs (źródło: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku)

26 kwietnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,092