XV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

XV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają uczniów klas V–VIII szkół podstawowych do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającym tematykę: „MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA” („A MAP OF MY FUTURE WORLD”).

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów, jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat.

Techniki wykonania: dobrze kryjące farby lub kredki, collage, wyszywanie, wyklejanie i inne. Wskazane jest, żeby prace zawierały podstawowe elementy siatki kartograficznej, jak: bieguny, koła podbiegunowe, zwrotniki, równik czy południk 0° lub 180° oraz skalę liczbową.

Termin składania prac – do 22 maja 2021 roku.

WAŻNE! Do pobrania: szczegółowe informacje na temat konkursu

Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.kartografia.org

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

23 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,999