XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wspólnie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu przy współpracy z Urzędem Marszałkow­skim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” ogłasza w roku szkolnym 2020/2021 XLVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotych­czasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów gimnazjum prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizuje również Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla uczest­ników finału wojewódzkiego Konkursu.

Konkurs obejmuje swym zasięgiem wszystkie szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, oraz klasy dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Przy organizacji Konkursu oraz Seminarium poza Organizatorem i Współorgani­zatorem współpracują następujące instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informacje o poszczególnych etapach, miejscu ich przeprowadzenia oraz wszystkie inne informacje dotyczące Konkursu i Seminarium są zawarte w Regulaminie XLVII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego na rok szkolny 2020/2021 zwanym dalej Regulaminem – w załączeniu.

Terminarz etapów konkursu jest następujący:

I etap: składanie prac konkursowych – od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.

II etap: ocena złożonych prac i zakwalifikowanie najwyżej ocenionych uczest­ników do finału Konkursu – do 14 kwietnia 2021 r.

III etap: finał Konkursu – Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego Seminarium Wojewódzkie –  dzień powszedni pomiędzy 21 a 28 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,958,142