XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum”

XLI Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Moja Przygoda w Muzeum”

Głównym celem projektu jest uwrażliwianie młodych artystów na skarby dziedzictwa kulturowego – eksponaty muzealne, zabytkowe budynki, dzieła sztuki – oraz zachęcanie do rozwijania talentów artystycznych i wyrażania własnych przeżyć poprzez aktywność twórczą.

Na finał XLI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” do Torunia przysyłane są prace z różnorodnych ośrodków w Polsce: z muzeów, szkół, domów kultury, ognisk artystycznych, ośrodków wychowawczych. Równocześnie napływają prace z różnych stron świata. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki 8 lipca wyłonią około 150 najlepszych dzieł, które zostaną udostępnione na wystawie w Ratuszu Staromiejskim. Jury wskaże także około 20 laureatów. W tym roku dodatkowe nagrody zostaną wybrane w plebiscycie publiczności podczas trwania wystawy konkursowej. Od 10 września do 27 października będzie można głosować na ekspozycji bądź drogą internetową. Na stronie Muzeum www.muzeum.torun.pl. będzie udostępniona galeria dzieł znajdujących się na wystawie w Ratuszu. Wyłonione zostaną nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w Sali Wystaw Czasowych na II piętrze Ratusza Staromiejskiego w terminie od 10 września do 27 października 2019 r.

Miejsce: Ratusz Staromiejski (Sala Wystaw Czasowych, II piętro)

Kurator: Maria Magdalena Gessek

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,151,225