XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. Jego celem jest wspieranie tej unikalnej dziś dziedziny sztuki, umożliwienie twórcom konfrontacji i publicznej prezentacji  prac. Przegląd jest organizowany co dwa lata (biennale), a termin nadsyłania prac lub osobistego ich dostarczenia upływa dnia 15 czerwca 2020 roku.

W konkursie mogą brać udział tylko twórcy nieprofesjonalni bez ograniczeń wiekowych. Ilość prac nadesłanych przez jednego autora nie może przekraczać trzech sztuk. Do Przeglądu dopuszcza się wszelkie rodzaje technik tkackich i form z tej dziedziny sztuki, zarówno tkaninę artystyczną, jak i ludową o tradycyjnych motywach i sposobie wykonania. Prace winny być opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tytuł pracy, technika wykonania, wycena) i dostarczone na własny koszt wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Za uszkodzenia w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności. Sposób wystawienia prac wymagających szczególnej ekspozycji powinien być jasno opisany. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez dodatkowego honorarium. Nadesłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu.

Pod koniec czerwca Jury powołane przez organizatorów XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej dokona oceny prac i ich wyboru na wystawę, przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w wystawie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym.

Wernisaż wystawy, która jest zwieńczeniem Przeglądu, odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2020 roku w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 7-11. Połączony on będzie z wręczeniem nagród i podsumowaniem konkursu. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają zaproszenia na otwarcie oraz folder. Wystawa potrwa do 6 września.

Prace należy odebrać do końca października 2020 roku.  Dodatkowych informacji udzielają:  Katarzyna Wolska, Karolina Triebwasser-Drzycimska, Malwina Gozdowska, Galeria SLiN KPCK,  tel. 52 585 15 06, e-mail:  galeria@kpck.pl

Karta uczestnictwa i regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

Prace prosimy przesyłać na adres: Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.

Przegląd realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,835,993