XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

pisać poezję

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Celem  konkursu organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców. Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 23 kwietnia 2021 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Szczegółowy Regulamin Konkursu:

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,995