X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

13 Lut X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Herbertowskich Szkół zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd”. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat.

Temat pracy konkursowej

Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…)”, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”.
Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia.

Honorowy patronat nad konkursem objął siostrzeniec poety dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym przewodniczącym jury został prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Kurator Oświaty.

 Więcej informacji TUTAJLiczba odwiedzin:

2,976,172