Wzory sprawozdań, dotyczące rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

20 Lut Wzory sprawozdań, dotyczące rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organów prowadzących

publiczne szkoły podstawowe
w województwie kujawsko-pomorskim

uprzejmie informuję, że zgodnie z Harmonogramem realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, należy przygotować w oparciu o załączone wzory, dwa sprawozdania, (sprawozdanie szkoły, sprawozdanie organu prowadzącego).

W związku z tym, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, składają zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2020 r. na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228 oraz w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, starszy inspektor Henryka Wiatrowska, tel. 52 34-97-602.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

Wzory sprawozdań TUTAJLiczba odwiedzin:

2,618,407