Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Uczeń pisze egzamin

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się “Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych”. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Więcej informacji: strona MEiN

Fot. Canva

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,350