Wytyczne MEN, CKE i GIS dot. przygotowań do czerwcowych egzaminów

Uczeń pisze egzamin

15 Maj Wytyczne MEN, CKE i GIS dot. przygotowań do czerwcowych egzaminów

                 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się wytyczne opracowane przez MEN wspólne z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Dokument zawiera szereg wskazówek, z których część ma charakter obligatoryjny, np. obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej czy konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych. Inne mogą być wdrożone przez dyrektora, jeśli takie rozwiązanie można wprowadzić w danej szkole.

Szczegółowe informacje na stronie MEN – tutaj

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,492,246