Wyślij darmową pocztówkę podczas akcji Mamy Niepodległą!

akcja Mamy Niepodległą!

Wyślij darmową pocztówkę podczas akcji Mamy Niepodległą!

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji MAMY NIEPODLEGŁĄ! W Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów będzie znajdował się punkt dystrybucji okolicznościowych kartek pocztowych. Zachęcamy wszystkich do wypełnienia kartek i wysłania bliskim życzeń z okazji Święta Niepodległości. Pobranie kartki oraz jej wysyłka jest zupełnie darmowa!

MAMY NIEPODLEGŁĄ! to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od 2013 roku przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Akcja jest jednym z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a temat edycji 2019 to Nowoczesność: ustrój i społeczeństwo. Tegorocznym tematem przewodnim jest przełom lat 1918/1919, kiedy to wprowadzono powszechne prawa obywatelskie i nowoczesne reformy socjalne.

W politycznej i społecznej myśli Józefa Piłsudskiego, wywodzącego się z ruchu socjalistycznego, ważne miejsce zajmowały prawa obywatela oraz kwestie socjalne. Jako Naczelnik Państwa powołał 17 listopada 1918 r. lewicowy rząd, który opracował pakiet nowoczesnych praw. Wprowadzenie ich w życie położyło podwaliny pod demokratyczny ustrój II Rzeczypospolitej. Dzięki tym aktom prawnym Polska, choć obciążona trudnym dziedzictwem zaborów, już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości znalazła się wśród najnowocześniej zorganizowanych państw świata. Na przykład już w 1918 r. kobiety w Polsce uzyskały pełnię praw politycznych, dzięki czemu zasiadły w ławach sejmowych. Warto także pamiętać o innych uchwalonych wówczas prawach, jak:
• RÓWNOŚĆ OBYWATELI WOBEC PRAWA
• WOLNOŚĆ SŁOWA I ZGROMADZEŃ
• WOLNOŚĆ PRASY
• SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ
• BEZPŁATNE SZKOLNICTWO DLA DZIECI W WIEKU 7-14 LAT
• PRAWO DO STRAJKU
• OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY
• 46-GODZINNY TYDZIEŃ PRACY
• PRAWO DO TWORZENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
• OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY I BEZROBOCIA
• MINIMUM PŁACY W ZAKŁADACH PAŃSTWOWYCH
• INSPEKCJA PRACY
• BIURA POŚREDNICTWA PRACY
• OCHRONA LOKATORÓW I POMOC DLA BEZROBOTNYCH

W radosny sposób uczcijmy Dzień Niepodległości i wyślijmy kartkę pocztową do bliskich!

Punkt dystrybucji i wysyłania kartek:
Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16
9-17 listopada w godz. 10.00-16.00

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,711