Wycieczki do parków krajobrazowych

Wycieczki do parków krajobrazowych

JEDNODNIOWE WYCIECZKI DO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA – NABÓR DLA SZKÓŁ OD 1 GRUDNIA 2018 R.

Województwo Kujawsko- Pomorskie serdecznie zaprasza placówki edukacyjne regionu i gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie, do udziału w darmowych jednodniowych wycieczkach po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych. Wycieczki finansowane są w ramach realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Wycieczki odbywać się będą w miesiącach kwietniu i maju 2019 r. Z aktywności tej mogą skorzystać placówki, które nie korzystały z tej formy zajęć w roku 2018.

Oferta atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Plenerowe warsztaty poprowadzą wykwalifikowani „zieloni edukatorzy” posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Organizator zapewnia transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz konkursy z nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

O uczestnictwie w jednodniowej wycieczce decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy wycieczka@kujawsko-pomorskie.pl od dnia 1 grudnia 2018 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.parki.kujawsko- pomorskie.pl

Projekt realizowany jest przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: parki.kujawsko-pomorskie.pl

fot. GWPK fauna i flora, czapla biała

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie