„Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi” – konkurs plastyczny

„Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi” – konkurs plastyczny

Bydgoszcz logoTrwa konkurs plastyczny na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”. Prace można składać do końca stycznia 2022 roku.

Konkurs ma na celu propagowanie problematyki praw człowieka. Ma sprzyjać rozwijaniu tolerancji, empatii i otwartości społecznej na drugiego człowieka. Odbywający się pod hasłem „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi” konkurs ma uwrażliwiać na to, że różniąc się od siebie możemy wspólnie funkcjonować, realizować podobne marzenia.

Organizatorem konkursu jest Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania.

Przygotowane prace plastyczne powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie okolicznościowej koszulki dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę” i jak najbardziej wpisywać się w tematykę praw człowieka, propagować brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną.

Zgłoszone do konkursu prace będą pokazane na wystawie w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania  Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny koszulki okolicznościowej dla rzeźby „Przechodzącego przez rzekę”.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu TUTAJ

Karta zgłoszenia TUTAJ

 

Fot. www.bydgoszcz.pl

28 grudnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,288