Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021

Uczeń pisze egzamin

02 lipiec Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021

          Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 2 lipca 2021 r. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br. W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, napisali egzamin od 16 do 18 czerwca br.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów, w tym:

  • ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
  • ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.

 

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 1 200 uczniów.

Więcej informacji na stronie CKE

Źródło: strona MEiN

Fot. Canva

2 lipca 2021 r.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,652