Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2021

Matura

05 lipiec Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego 2021

          Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że 5 lipca 2021 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym w maju 2021 roku. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Stanowi to ok. 88% (310 976 osób) wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy uczyli się w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym.

Więcej informacji na stronie CKE

Źródło: strona MEiN

Fot. Canva

5 lipca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,827,587