Współpraca MOB i UKW

Współpraca MOB i UKW

Miło nam oznajmić, iż 13 grudnia został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy międzyinstytucjonalnej między Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Strony zadeklarowały w nim podjęcie działań na rzecz partnerskiej współpracy oraz rozwijania przyjacielskich stosunków między instytucjami w zakresie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz wystawienniczej.fot. W. Woźniak

Wzajemna współpraca będzie dotyczyła m.in. przedsięwzięć edukacyjnych, naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z historii, sztuki i techniki oraz organizacji konferencji naukowych. Wspólna działalność wystawiennicza będzie zawierać się we wzajemnej współpracy Muzeum z Biblioteką UKW oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego.

Fot. W. Woźniak

17 grudnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,338