Wsparcie pasji i rozwoju

Wsparcie pasji i rozwoju

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Prawie pół miliona złotych z budżetu województwa trafiło w tym roku do organizacji pozarządowych z regionu na realizację projektów wspierających rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Pula ta, rozdysponowana w dwóch konkursach, pozwoli na organizację pięćdziesięciu przedsięwzięć.

– Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia i uwagi na każdym etapie rozwoju. Poza środowiskiem rodzinnym niebagatelną rolę odgrywają tu instytucje trzeciego sektora. Młodzi ludzie mogą dzięki pozarządówkom odkrywać swoje talenty, rozwijać zainteresowania, a także skorzystać z letniego wypoczynku czy z ciekawych zajęć świetlicowych w gronie rówieśników – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach pierwszego konkursu przyznano wsparcie na organizację zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem wykluczenia społecznego. Na te działania przyznano 260 tysięcy złotych. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, są między innymi Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Rypin, Fundacja ,,Całym Sercem” z Bydgoszczy, Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski” z Włocławka. W sumie w drodze konkursu wybrano do realizacji 37 projektów, które przeprowadzą organizacje na terenie  Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz trzynastu powiatów z regionu. Młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w świetlicy środowiskowej ,,Nasz kącik” w Bydgoszczy, spędzić wakacje na sportowo we wsi Pruskie w powiecie świeckim, uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-rozwojowych, warsztatach teatralnych czy wyjechać na kolonie.

Lista dofinansowanych projektów

W drugim konkursie wsparcie w wysokości 230 tysięcy złotych trafiło do 13 młodzieżowych organizacji pozarządowych z regionu. To między innymi uczniowskie kluby sportowe, hufce i chorągwie harcerskie, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży z Torunia, Bydgoszczy oraz powiatów: aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, włocławskiego, tucholskiego i żnińskiego. Za tę kwotę zrealizują projekty wspierające wychowanie swoich podopiecznych. Będą to m.in. obozy sportowo-rekreacyjne, wakacyjny wypoczynek nad morzem, zajęcia prowadzone metodą harcerską, rajdy i biwaki.

Lista dofinansowanych projektów

Urząd Marszałkowski wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W puli środków, które trafią do NGO na te działania w 2021 roku jest blisko 4,6 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 17 konkursów.

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

30 marca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,571