Wokół pewnej książki bydgoskiego genealoga

Drzewo genealogiczne

Wokół pewnej książki bydgoskiego genealoga

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Znany historyk i genealog, Paweł Bogdan Gąsiorowski, wydał w roku 2020 pięknie edytowaną książkę „W genealogicznej kniei”, stanowiącą trwałą pamiątkę jubileuszu półwiecza jego badań genealogicznych, zainicjowanych jeszcze w czasie nauki w szkole średniej i kontynuowanych po dzień dzisiejszy. Wspomnienia te zawarł zwłaszcza w rozdziale „Pół wieku na drzewie”, ma się rozumieć genealogicznym, gdzie przedstawił tajniki badań w tym zakresie niejako od kuchni, wychodząc od korzeni własnej rodziny, a na badaniach genealogii genetycznej kończąc. Książka zawiera też inne rozdziały, bibliografię prawie dwustu publikacji autora, wreszcie głosy o nim, jakie wyszły spod pióra ośmiu jego przyjaciół.

Spotkanie z Pawłem Bogdanem Gąsiorowskim, poświęcone opisanej książce, poprowadzi Lech Łbik z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego.

Wykład online – 28 stycznia 2021 w ramach cyklu “Spotkanie z Historią u Hoffmana” będzie dostępny na profilu Facebook i kanale YouTube KPCK:
 

 

Fot. fragment okładki „W genealogicznej kniei” Pawła Bogdana Gąsiorowskiego

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,578