Włocławskie szkoły z dofinansowaniem z programu „Aktywna tablica”

Włocławskie szkoły z dofinansowaniem z programu „Aktywna tablica”

Urząd Miasta Włocławek logo

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało listę szkół, których wnioski zostały wytypowane w 2021 r. do wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W zestawieniu placówek znajdują się m.in. szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych, Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych, Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych, Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 8 w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Nr 4, Technikum Nr 5 Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie – tym szkołom przyznano po 14 000 zł oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku – oraz 35 000 zł.

Pełna informacja na ten temat jest opublikowana: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.

Źródło: wloclawek.pl

7 października 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,682,944