Włocławskie szkoły w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY

Włocławskie szkoły w prestiżowym rankingu PERSPEKTYWY

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez “Perspektywy” już po raz dwudziesty trzeci.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2021, Rankingu Maturalnego Techników 2021 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2021.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Liceum Ziemi Kujawskiej otrzymało tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY w rankingu Perspektyw 2021. LZK zajęło w tegorocznej edycji 178 miejsce, a to oznacza awans w stosunku do ubiegłego rankingu o 58 pozycji.

Kolejnymi ujętymi w rankingu szkołami są :

  • Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza – sklasyfikowane na 274 miejscu (w 2020 roku było 547) uzyskując tytuł “Srebrnej Szkoły”,
  • 3 LO im. Marii Konopnickiej – zajmując 365 miejsceuzyskując tytuł “Srebrnej Szkoły”,
  • Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki. Szkoła ta została sklasyfikowana na 456 miejscu i została uznana za “Brązową Szkołę”.

 

Biorąc pod uwagę placówki edukacyjne w województwie kujawsko-pomorskim klasyfikacja wygląda następująco:

  • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych zajmuje 6 pozycję
  • 1 LO im. Liceum Ziemi Kujawskiej – miejsce 7,
  • Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza – miejsce 13,
  • 3 LO im. Marii Konopnickiej – miejsce 16.

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom, życząc dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.

 

Źródło: perspektywy.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,194